Propozice

Trmická desítka za Přemyslem Oráčem

Datum konání akce: sobota 22. září 2018, 5. ročník

Místo: zámek Trmice

Hlavní závod: Trmická desítka za Přemyslem Oráčem – silniční běh jednotlivců na 10 kilometrů.

Start hlavního závodu: 11:00

Trasa hlavního závodu: Zámecká ulice Trmice – Koštov – Nové Stadice – Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče a zpět po silnici č. 258. Na trase budou zřízeny dvě občerstvovací stanice na 4. a 6. kilometru, na občerstvovací stanici bude k dispozici voda.

Časový limit pro dokončení závodu: 1 hodina 30 minut

Povrch: asfalt a zpevněná cesta

Věkové omezení: Hlavní závod na 10 km je určen pro vytrvalce ve věku od 18 let. V závodu dvojic mohou startovat běžci, kteří dosáhli věku 15 let.

Věkové kategorie:

Muži:
• MA – muži do 39 let (rok narození 2000 – 1979)
• MB – muži 40 – 49 let (rok narození 1978 – 1969)
• MC – muži 50 – 59 let (rok narození 1968 – 1959)
• MD – muži 60+ (rok narození 1958 a starší)

Ženy:
• ZA – ženy do 34 let (rok narození 2000 – 1984)
• ZB – ženy 35 – 44 let (rok narození 1983 – 1974)
• ZC – ženy 45 – 54 let (rok narození 1973 – 1964)
• ZD – ženy 55+ (rok narození 1963 a starší)

O zařazení do příslušné věkové kategorie rozhoduje rok narození.

Finanční odměny za umístění v absolutním pořadí závodu Trmická desítka za Přemyslem Oráčem (pořadatel si vyhrazuje právo změny):

Muži

 1. místo – 5000 Kč
 2. místo – 3000 Kč
 3. místo – 1000 Kč

Ženy

 1. místo – 5000 Kč
 2. místo – 3000 Kč
 3. místo – 1000 Kč

Věcné ceny pro první tři v jednotlivých věkových kategoriích. Vyhodnocen bude i nejrychlejší Trmičák a Trmičanda.

Doprovodně běhy:

Závod dvojic na 2×5 km. Závod je vypsán pro tyto kategorie: dvojice muži bez rozdílu věku, dvojice ženy bez rozdílu věku, dvojice mix – muž, žena. Start společně s hlavním závodem v 11:00. Předávací území bude na metě 5. km u pomníku Přemysla Oráče a bude na něm dohled pořadatele nad správností předávky. Zároveň zde bude měřen mezičas prvního člena dvojice. Odměna za umístění: budou rozděleny tři věcné ceny pro vítěze kategorií. Závod je určen pro běžce od věku 15 let.

Dětské běhy o délce 100 – 400 metrů s postupnými starty od 10:15 hodin. Kategorie: do 6 let, 7 – 8 let, 9 – 10 let, 11 – 12 let, 13 – 14 let. Drobné odměny pro každého účastníka ihned po doběhu. Děti startují zdarma. Registrace pro dětské běhy v den závodu v místě závodu, pouze za přítomnosti zákonného zástupce.

Registrace: on-line registrace prostřednictvím odkazu na webu www.trmickadesitka.cz do 21.9.2018. Po tomto datu již jen v místě závodu za zvýšený poplatek.

Startovní poplatek:

Trmická desítka za Přemyslem Oráčem

 • do 30.6. – 100 Kč
 • od 1.7. – 21.9. – 150 Kč
 • na místě – 250 Kč

Dvojice (uvedená částka platí pro dvojici):

 • do 30.6. – 100 Kč
 • 1.7. – 21.9. – 160 Kč
 • na místě – 280 Kč

Startovní poplatek zahrnuje:

 • startovní číslo se jménem (při přihlášení online)
 • elektronické měření času (čipová technologie)
 • online výsledky na www.trmickadesitka.cz
 • zaslání cílového času SMS zprávou
 • šatna
 • úschovna tašek
 • občerstvení na trati a v cíli

Měření časů čipovou technologií. Čipy obdrží účastníci při prezentaci. Po provedení on-line registrace je třeba zaplatit startovní poplatek na bankovní účet správce registrací do 7 kalendářních dnů, jinak bude registrace neplatná. Děti startují zdarma.

Místo a čas prezentace:

Místo prezentace: zámek Trmice, šatna a úschova zavazadel – zámek Trmice.

Čas od 09:00 hodin, ukončení prezentace a registrace 30 minut před startem závodu

Parkování účastníků: K parkování využijte parkovací plochy v ulicích Zámecká a Dělnická, navedou vás na ně šipky. Při příjezdu od Řehlovic je možné parkovat u hřbitova – ulice Přemysla Oráče.

Závod se řídí atletickými pravidly. Probíhá bez omezení silničního provozu za asistence policie a pořadatelské služby. Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

V místě startu a cíle bude zajištěna zdravotnická služba.

Pořadatel: město Trmice

Ředitel závodu: Petr Kostovič, kontaktní údaje: kostovicpetr@gmail.com, telefonní číslo: 725 858 356

Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně propozic. O případných změnách bude informovat na webových stránkách a facebooku závodu.